Wyroby stalowe – warunki handlowe

ciężarówka przewożąca pręty

Nasza firma nieustannie dba o zadowolenie naszych klientów, jak i również bezpieczeństwo podczas zakupów. Dlatego stworzyliśmy szereg warunków handlowych obowiązujących podczas zawierania transakcji między naszą firmą a klientem.  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z warunkami handlowymi przed dokonaniem zakupów.

  1. Zapytania i zamówienie, oferty i potwierdzenia wyłącznie w formie pisanej.

    Najlepiej w formie osobnego pliku PDF, lub w treści e-mail, jeżeli adres został wcześniej zatwierdzony do kontaktu oficjalnego.

  1. Jeżeli cena na ofercie jest podana w walucie obcej np. w euro, to do przeliczenia na walutę polską stosujemy kurs wg ING BSK S.A. waluty sprzedaż z dnia dostawy/wysyłki.

  2. Wartości nieujęte na zamówieniu nie będą realizowane.

  3. Płatność: w zależności od uzgodnień, podstawa to przelew na konto bankowe podane na fakturze. Terminy płatności podawane zostają na potwierdzeniu zamówienia.

  4. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa- ogólne, właściwe miejscowo, do siedziby Silver Parus S.C.